Kjøpsvilkår

Her kan du lese mer om våre kjøpsvilkår og hva som gjelder for deg som kunde hos oss. Du finner informasjon om forbrukerkjøpsloven, våre betalingsalternativer og hvordan vi håndterer bestillingen din.

Kjøpsloven

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Ved næringskjøp gjelder egne vilkår. Scandinavian Photo følger plikter og betingelser i den norske kjøpsloven (LOV-1988-05-13-27). Les mer hos Lovdata her.

For vanlige spørsmål og svar om kjøp på bedrift, les mer her: Bedriftskjøp

1 Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 Partene

Selger er Scandinavian Photo AS, Møllergata 4, info@scandinavianphoto.no, Telefon +47 21 65 98 40, Org.nr. 981 920 775, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Vi tar forbehold om feil i tekster og på bilder, endringer, urimelige prisfeil og endringer utenfor vår kontroll. 

4 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Kunder bosatt på Svalbard må ta kontakt på mail eller telefon, før bestilling opprettes. 

Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre, uansett grunn, det kan være grunnet trykkfeil, tekniske utfordringer, sluttsalg eller dobbeltbookinger.

Vi tar forbehold om feil lagervisning i vår nettbutikk. 

5 Betaling

I samarbeid med Svea Ekonomi AB tilbyr vi kortbetaling, fakturabetaling, delbetaling og direkte betaling via nettbank. Denne betalingsløsningen kalles Svea Checkout. Ved å legge inn informasjonen din i kassen, godtar du Sveas generelle vilkår og betingelser. Ved å klikke på "kjøp" i kassen godtar du Scandinavian Photos vilkår og betingelser.

I tillegg til det ovennevnte kan du også betale med gavekort. Nedenfor finner du en mer detaljert beskrivelse av hver betalingsmåte. Med Svea Checkout kan du handle raskt og enkelt med kortbetaling, faktura, delvis betaling, samt direkte betaling via nettbank. Hvis du har gjennomført ditt kjøp på nettet, kan du raskt og enkelt få en oversikt over dine nåværende fakturaer via Mine sider på svea.com. Der kan du også endre forfallsdatoen på fakturaen eller velge å dele opp betalingen. Vilkår og betingelser for Svea Checkout.

Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, belastes kortet i forbindelse med fullføring av kjøp.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Kortbetaling

Avgift: 0 kr

Betaling med kort gjøres i samsvar med gjeldende regler for online betaling i Norge og EU. Vi bruker Svea Ekonomis/Webpays vertsbaserte PCI-DSS-sertifiserte kortbetalingsløsning.

Vi aksepterer Visa, MasterCard og American Express. Din konto vil bli belastet når du godkjenner transaksjonen og fullfører din bestilling.

Alle transaksjoner sendes via Secure Sockets Layer (SSL) som er sikkert kryptert. Ingen kortnumre lagres. Vi bruker 3D Secure – den nyeste sikkerhetsteknologien for kredittkortbetalinger på nettet. Det er en standard utviklet av Visa og Mastercard med den hensikt å trygt validere deg som forbruker når du handler på nettet.

Kortbetalinger i våre butikker håndteres av Bambora.

Vipps

For: 0 kr

For betaling med Vipps samarbeider vi med Svea Ekonomi AB. Du betaler raskt, enkelt og sikkert ved å verifisere din betaling i appen.

Faktura

Avgift: 0 kr

Hvis du vil handle med faktura, må du angi fødselsnummeret ditt eller bedriftens organisasjonsnummer hvis du handler for et selskap. For å kunne handle med faktura, må du være over 18 år og folkeregistrert i Norge. Sedvanlig kredittvurdering finner sted etter at personopplysningene er oppgitt i kassen. Hvis en kredittvurdering utføres, vil en kopi bli sendt til deg. Betalingstiden for faktura er henholdsvis 14 dager for privatpersoner og 30 dager for bedrifter fra fakturadato. Ved for sen betaling avkreves avtalt og lovbestemt påminnelsesavgift. Forsinkelsesrente på for sene betalinger er 2% per måned. Ved manglende betaling overleveres fakturaen til inkasso. Bestiller er ansvarlig for å oppgi korrekte betalingsdetaljer, reklamasjon på faktura må skje så snart som mulig og før forfallsdato.

Alle fakturaer overføres av Scandinavian Photo AS til Svea Ekonomi AB(publ).

Delbetaling

Avgift: fra 95 kr

Hos oss kan du som privatperson velge å dele opp betalingen av kjøpet. Kredittperioden velges ved å merke av for kampanjealternativet som passer deg best i kassen. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst før forfallsdatoen. For å kunne delbetale må du være over 18 år og være folkeregistrert i Norge. Sedvanlig kredittvurdering finner sted etter at personopplysningene er oppgitt i kassen. Hvis en kredittvurdering utføres, vil en kopi bli sendt til deg.

Eksempel på delvis betaling: Effektiv rente ved kjøp på 10 000 kr, forfall 12 måneder, 0 % rente, registreringsavgift 195 kr, innskudd 29 kr = 10,55 %.

Gavekort

Avgift: 0 kr

Du kan betale helt eller delvis med et gavekort fra Scandinavian Photo. Hvis du har et gavekort du vil bruke, fyller du bare inn gavekortnummeret og pin-koden i kassen. Du vil umiddelbart kunne se det endelige beløpet i bestillingsoversikten.

Du kan selv sjekke saldo her: Gavekort

 • Scandinavian Photo er ikke ansvarlig for mistet eller stjålet kort.
 • Gavekortet kan ikke løses inn i penger.
 • Gavekort er gyldig i 3 år fra kjøpsdato. 

6 Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Dette gjelder også hensetting av sendingen når kjøperen har bestilt dette via hjemlevering.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere vare(r) som er på lager til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Ved kansellering av ordre grunnet forsinket levering, vil tilbakebetaling skje innen 14 dager.

7 Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8 Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Returnere ditt produkt

Har du angret ditt kjøp og vil returnere ditt produkt? Kontakt vårt kundesenter så hjelper vi deg. Vi sender en returseddel til deg digitalt, så kan du returnere ditt produkt med Posten. 

Returkostnaden er 79,00 kroner. Om du har forskuddsbetalt trekkes beløpet fra din refusjon. Om du har en ubetalt faktura endrer vi fakturabeløpet og du betaler for returkostnaden via din faktura.

Før du sender ditt produkt tilbake til oss må du kontakte oss for å få din retur godkjent. Dersom du ikke gjør dette sier vi fra oss alt ansvar for produktet og eventuelle kostnader. Den raskeste og mest smidige håndteringen får du alltid om du kontakter oss først. Uavhentet postpakke som sendes i retur uten avtale, regnes ikke som bruk av angrerett. 

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Angrefristen gjelder ikke:

Merk at angreretten på 14 dager ikke gjelder for kuponger, tjenester, forseglede lyd- eller bildeopptak, ørepropper, blekkpatroner eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på.

Kjøp som er registrert på en bedrift omfattes ikke av angreretten.

For spørsmål om bruk av angrerett eller for å benytte deg av angrerett, send en mail til vårt kundesenter på info@scandinavianphoto.no

9 Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse
  • Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving
  • Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 • Erstatning
  • Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10 Mangel på varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 • Retting eller omlevering
  • Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 • Prisavslag
  • Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
 • Heving
  • Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Tilbakebetaling skal skje innen 14 dager.

For henvendelser som omhandler reklamasjon og/eller mangel på en vare, ta kontakt med vår serviceavdeling på mail: service@scandinavianphoto.no

11 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse
  • Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving
  • Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  • Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
  • Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12 Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13 Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Tilbud og markedsføring på mail o.l skjer kun i de tilfeller der kjøper har gitt eksplisitt samtykke til dette.

14 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Scandinavian Photo følger Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Teknologi for kreativ skapelse er vår lidenskap.

Vi i SP elsker kreativitet, og vårt fokus er å tilby produkter av høy kvalitet til folk som er interessert i teknologi. Med personlig service og ekspertrådgivning skaper vi løsninger som er skreddersydd for deg og ditt formål – til gode priser.

Let's be friends!
Abonner på vårt nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev kan du følge med på våre tilbud, kampanjer og kurs. Samt hvilke aktiviteter som skjer i vår butikk i Møllergata 4.

Scandinavian Photo's nettside bruker cookies for at den skal fungere bedre for deg som bruker. Om du ikke godkjenner bruken av cookies kan du enkelt skru av dette under innstillinger i din nettleser. Dog kan dette medføre at visse funksjoner på nettsiden ikke fungerer som de skal.